top of page

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ (ОБМІНУ) ТОВАРІВ ПРИДБАНИХ У КРАМНИЦІ РОМАНА БОРСУКА

Покупець може обміняти або повернути товар протягом 14 днів не рахуючи дня покупки. Це право гарантує Покупцеві «Закон про захист прав споживача».

Щоб мати можливість обміняти або повернути товар, Покупець повинен дотримуватись наступних умов:

  • товар знаходиться в тому ж стані, що і на момент передачі Покупцю;

  • товар повністю укомплектований і не порушена цілісність фірмового упакування, повністю збережені всі ярлики, захисні плівки, маркування.

Обміняти або повернути товар Покупець може, надіславши заявку на адресу магазину harakternyk.info@gmail.com 

Протягом 1 робочого дня з Покупцем зв'яжеться менеджер для уточнення інформації, щодо варіантів доставляння поверненого товару та інших питань, які можуть виникнути.

Гроші повертаються Покупцеві протягом 3 днів з моменту отримання товару Інтернет-магазином.

Якщо на момент обміну, аналогічного товару немає у продажу, Покупець може придбати будь-які інші види продукції з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або отримати назад гроші, в розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний, при першому ж надходженні відповідного товару в продаж.

Звертаємо увагу Покупця на те, що в разі обміну або повернення товару, всі транспортні витрати, пов'язані з обміном і поверненням, оплачуються покупцем.

Якщо товар неналежної якості всі транспортні витрати бере на себе Інтернет-магазин.

Увага! Цифрові записи, друковані та періодичні видання знаходяться в переліку товарів, що не підлягають обміну чи поверненню згідно з постановою Кабінету Міністрів України за № 172 від 19.03.1994

CONDITIONS OF RETURN (EXCHANGE) OF GOODS PURCHASED IN THE STORE OF ROMAN BORSUK

The buyer can exchange or return the goods within 14 days not counting the day of purchase. This right is guaranteed to the Buyer by the "Law on Consumer Protection".

To be able to exchange or return the goods, the Buyer must comply with the following conditions:

  • the goods are in the same condition as at the time of transfer to the Buyer;

  • the product is fully equipped and the integrity of the branded packaging is not violated, all labels, protective films, markings are fully preserved.

The buyer can exchange or return the goods by sending an application to the store address harakternyk.info@gmail.com

Within 1 working day, the Buyer will be contacted by the manager to clarify the information on the options for delivery of returned goods and other issues that may arise.

The money is returned to the Buyer within 3 days from the date of receipt of the goods by the Online Store.

If at the time of exchange, a similar product is not for sale, the Buyer may purchase any other products from the available range with the appropriate transfer of value, or get back the money in the amount of the returned product, or exchange the product for a similar, at the first receipt of the corresponding goods for sale.

We draw the Buyer's attention to the fact that in case of exchange or return of goods, all transport costs associated with the exchange and return are paid by the buyer.

If the product is of improper quality, all transport costs are borne by the online store

Warning! Digital records, printed and periodicals are in the list of goods that are not subject to exchange or return in accordance with the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine for № 172 of 19.03.1994

bottom of page